Hlasování zastupitelstva města ze dne 16.4.2018Zodpovídá: Ivana Abbrentová