Hlasování zastupitelstva města ze dne 16.04.2012Zodpovídá: Petra Dolejšová