Hlasování zastupitelstva města ze dne 15.9.2014Zodpovídá: Ivana Abbrentová