Hlasování zastupitelstva města ze dne 15.6.2020Zodpovídá: Ivana Abbrentová