Hlasování zastupitelstva města ze dne 15.6.2015Zodpovídá: Ivana Abbrentová