Hlasování zastupitelstva města ze dne 15. 3. 2011Zodpovídá: Petra Dolejšová