Hlasování zastupitelstva města ze dne 14.3.2016Zodpovídá: Ivana Abbrentová