Hlasování zastupitelstva města ze dne 14.12.2020Zodpovídá: Ivana Abbrentová