Hlasování zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2009Zodpovídá: Petra Dolejšová