Hlasování zastupitelstva města ze dne 13.6.2022Zodpovídá: Ivana Abbrentová