Hlasování zastupitelstva města ze dne 13.6.2016Zodpovídá: Ivana Abbrentová