Hlasování zastupitelstva města ze dne 13.4.2015Zodpovídá: Ivana Abbrentová