Hlasování zastupitelstva města ze dne 13.12.2021Zodpovídá: Ivana Abbrentová