Hlasování zastupitelstva města ze dne 13. 6. 2011Zodpovídá: Petra Dolejšová