Hlasování zastupitelstva města ze dne 13. 12. 2010Zodpovídá: Petra Dolejšová