Hlasování zastupitelstva města ze dne 12.2.2018Zodpovídá: Ivana Abbrentová