Hlasování zastupitelstva města ze dne 12.12.2011Zodpovídá: Petra Dolejšová