Hlasování zastupitelstva města ze dne 12. 9. 2011Zodpovídá: Petra Dolejšová