Hlasování zastupitelstva města ze dne 11.2.2019Zodpovídá: Ivana Abbrentová