Hlasování zastupitelstva města ze dne 11.11.2021Zodpovídá: Ivana Abbrentová