Hlasování zastupitelstva města ze dne 11.06.2012Zodpovídá: Petra Dolejšová