Hlasování zastupitelstva města ze dne 10.4.2017Zodpovídá: Ivana Abbrentová