Hlasování zastupitelstva města ze dne 10.2.2020Zodpovídá: Ivana Abbrentová