Hlasování zastupitelstva města ze dne 10.12.2012Zodpovídá: Petra Dolejšová