Hlasování zastupitelstva města ze dne 10.09.2012Zodpovídá: Petra Dolejšová