Hlasování ustavujícího zastupitelstva města ze dne 17.10.2022