POZVÁNKA pre neprofesionálnych fotografov

Zobrazeno 1. 9. 2009


Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi je metodickým strediskom pre miestnu kultúru a organizuje tiež vzdelávacie podujatia pre neprofesionálnych fotografov z regiónu Spiš.

V dňoch 12.-15. 9.2009 pripravuje plenér pre neprofesionálnych fotografov a to v obci Mlynky - neďaleko priehrady Dedinky.
 
 
 

POZVÁNKA pre neprofesionálnych fotografov z  regiónu  VYSOČINA.

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi je metodickým strediskom pre miestnu kultúru a organizuje tiež vzdelávacie podujatia pre neprofesionálnych  fotografov z regiónu Spiš.

V dňoch 12.-15. 9.2009 pripravuje plenér pre neprofesionálnych fotografov a to v obci Mlynky - neďaleko priehrady Dedinky. Podujatia sa zúčastní cca 15 fotografov, z toho by mali byť 2 z Poľska a 2 z ČR .

Spišské osvetové stredisko hradí náklady na ubytovanie - 3 noci, stravu a lektorov. Zabezpečuje tiež celkový program podujatia.

Dopravu  si hradí každý účastník sám. Bližšie informácie a program plenéru zašleme v prípade Vašeho záujmu.

 

Kontakt :
Mgr. Jozefa Staroňová, Spišské osvetové stredisko, Zimná 47

052 01 Spišská Nová Ves

Jozefa  Staroňová [j.staronova%z%centrum.sk]

Tel. : 00421 /53 / 4425250, : 004219105980

 

Zodpovída:
Světlana Pátková