Na Sluneční hoře se bude stavět

Zobrazeno 2. 3. 2009


Uzavření plánovací smlouvy mezi společností, která vlastní pozemky severozápadně od areálu ZŠ Konečná s městem Havlíčkův Brod je nutná pro vydání územního rozhodnutí pro stavbu rodinných domků. „Od loňského roku je, dle novely Stavebního zákona, taková smlouva řešící  návaznost na stávající veřejnou infrastrukturu, povinnou přílohou žádosti k územnímu rozhodnutí“ vysvětlil místostarosta Libor Honzárek. Jde zejména o vodovod, kanalizaci, komunikace a veřejné osvětlení. Zastupitelstvo také rozhodlo o investiční pobídce na nákup asi 20 sloupů veřejného osvětlení. Zároveň se zavazuje, že inženýrské sítě po dokončení převezme do vlastnictví a bude je spravovat. Vodu a kanalizaci převezme a.s. VaK. V lokalitě, které investor říká Sluneční hora, vznikne 32 bytových jednotek na16 pozemcích a 23 garáží.

 

Zodpovída:
Světlana Pátková