HBL - leden 2015

Zobrazeno 2. 1. 2014


Nové webové stránky města jsou praktičtější, Hvězda operety, proslov starosty města, Zápisy prvňáčků do základních škol, Klienti Fokusu se dočkali chráněného bydlení, Žádosti BK nebylo z velké části vyhověno, Ocenění dárců krve, Mladí strážníci přijali gratulace, Účastníci besedy získali vědomosti o sicálních dávkách,Autorská výstava Fotostřediska na radnici, Rozpočet města byl schválen, Větší problém by mohl být v zimě s bezdomovectvím, Město podpoří neziskové organizace, vypsány byly i granty, Město bude mít dva okruhy lyžařských tras, Investice budou soustředěny do oprav, Sport, Strategický plán rozvoje města ovlivňuje kvalitu života jeho obyvatel, Projekt charitní domov pro matky s dětmi,Finanční spoluúčast města na obnově kulturních památek, Dana Koudelková, Služby a nabídky, Kultura, sport, volný čas.

Zodpovídá: Světlana Pátková