HBL - květen 2022

Zobrazeno 25. 4. 2022


Zápisy do 1. tříd, Město známe neznáme - květen 1945, Závěrečný účet města a investiční akce z přebytku za uplynulý rok, Na nebi vznikne nové parkoviště a parcely pro řadové domy, Restaurování fresek v kostele sv. Trojice, Objekty na náměstí vylepší svůj vzhled, Zveřejnění dat ke sčítání lidu, Informace k poplatkům za odpad a psa, MDKO bude fungovat v omezeném režimu, Město se připojilo ke Dni Země, Čtenář roku 2022, Kraj Vysočina připravuje Digitální technickou mapu, Fotograf. soutěž Brody v Brodě, Vítání ptačího zpěvu, Farmářské trhy, Výstava králíků, Výsledky odpad. hospodářství za rok 2021, Sport, Slovo zastupitele (I. Mojžyšková- ČSSD), Buďte opatrní na cyklostezkách, Revitalizace parku Budoucnost pokračuje, Termín výměny kotlů se o dva roky odkládá,Příspěvky základních škol, Žádosti o byt v Domě dostupného bydlení, Změna výše slev ve veřejné dopravě, Čipové karty na MHD, Společ. Rubrika, Proč byl zrušen traktorový svoz odpadu?, Akce, Kulturní kalendář

Zodpovídá: Bc. Alena Doležalová