HBL - duben 2022

Zobrazeno 28. 3. 2022


Město známe neznáme – Nejstarší praktický lékař v Čechách, Na obchvatu se pracovalo i v zimě, Samospráva hospodařila s přebytkem, Město získalo pozemky na Plovárenské, Město Havlíčkův Brod pomáhá Ukrajině, K tyfovému hřbitovu vede nová cesta, Formu zápisu najdete na webu škol, Soutěž Vesnice roku, Brodští turisté na Petříně, Zápisy do mateřských školek, Třídící linka v Technických službách, Nominujte Strom roku, Sport, Osobnost měsíce – Ilona Loužecká, Slovo zastupitele – Pavel Duben (SPD), Jak mluvit s dětmi o válce, Ceny za přepravu MHD se od května navýší, Nový ceník MHD, Změna linky č. 6, Sbor pro obč. zálež. 2021, Spol. rubrika, Využijte sportování zdarma, Nemocnice připravila cvičení pro těhotné, Vedení města přijalo Jana Šedého, Přehled dopravních uzavírek ve městě, Kulturní kalendář

Zodpovídá: Bc. Alena Doležalová