Závěrečné vyúčtování dotací na celoroční činnost a reprezentaci města musí být podáno nejpozději do 28. 2. 2023.