Kulturní, sportovní a zvláštní ceny městaZměněno Název a anotace Zodpovídá
17.9.2012 Kulturní ceny města - nominovaní a ocenění Ing. Eva Prodělalová
17.9.2012 Sportovní ceny města - nominovaní a ocenění Ing. Eva Prodělalová
17.9.2012 Zvláštní cena města - nominovaní a ocenění Ing. Eva Prodělalová