Kulturní, sportovní a zvláštní ceny městaZměněno Název a anotace Zodpovídá
18.4.2013 Kulturní ceny města - nominovaní a ocenění Ing. Eva Prodělalová
18.4.2013 Sportovní ceny města - nominovaní a ocenění Ing. Eva Prodělalová
18.4.2013 Zvláštní cena města - nominovaní a ocenění Ing. Eva Prodělalová