Vyhláška č. 11/2019 - poplatek za užívání veř. prostranství

Obecně závazná vyhláška města Havlíčkův Brod č. 11/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Postranní menu