Ve dnech:

3. - 7. dubna 2023

z důvodu provedení stavebních prací na pokládce kabelu nízkého napětí (výkopové práce v dlážděné vozovce a v dlážděném chodníku – příčný překop).

Průchod pro chodce bude zajištěn.

 

Odbor dopravy MÚ Havl. Brod
kontakt: p. Nováková 569 497 309

Postranní menu