Ve dnech:

24. dubna - 31. srpna 2023

 

z důvodu úplné rekontrukce mostu přes Břevnický potok.
Objízdná trasa není určena. Dopravní značení viz přílohy.

MěÚ Havlíčkův Brod
odbor dopravy
tel. 569 497 319 p. Bárta

Postranní menu