Výzva k přihlášení osob, které jsou v katastru nemovitostí evidované jako osoby oprávněné z věcných břemen, jejichž zápis byl do katastru převzat z bývalé pozemkové knihy, zemských desek nebo železniční knihy, které jsou v katastru zapsány s údaji neumožňujícími jejich dostatečnou identifikaci

Zobrazeno 2. 6. 2023 do 2. 6. 2024