Stanovení přechodné úpravy provozu na vybraných MK, ÚK a silnicích II., III. tříd v rámci PO3 v obci Přibyslav, k akci "I/19 OK Přibyslav obnova VDZ", dle grafické situace

Zobrazeno 19. 5. 2023 do 5. 6. 2023