Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek pro stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci č. 153d stezky pro pěší a cyklisty Ledečská - Perknov v Havlíčkově Brodě, dle grafické situace

Zobrazeno 23. 5. 2023 do 7. 6. 2023