Ing. Karel Ruč

Vedoucí úseku, vodní hospodářství - povrchové vody
Úsek technické ochrany

Telefon:
569 497 246
E-mail: kruc%z%muhb.cz
QR vCard