Bc. Veronika Hojerová, DiS.

sociální kurátor, romský poradce, protidrogový koordinátor
Úsek sociálních služeb a prevence