Bc. Hana Kopecká

Vedoucí úseku, trestná činnost a přestupky mladistvých a nezletilých, výchovné problémy, kurátor pro mládež
Úsek sociálně právní ochrany dětí