Zveřejnění Návrhu rozpočtu města Havlíčkův Brod pro rok 2024

V souladu s § 11 zákona 250/2000 Sb. o hospodaření územních samosprávných celků v platném znění zveřejňujeme  k návrhům a připomínkám dokument:

Lhůta zveřejnění dokumentu:                  
od 12,00 hodin           16. listopadu 2023
do 12,00 hodin           11. prosince 2023

Rozsah zveřejňovaného dokumentu:
Návrh rozpočtu města Havlíčkův Brod 2024                                     svazek (29 stran)

K nahlédnutí v tištěné podobě:
V kompletní tištěné podobě bude dokument „Návrh rozpočtu města Havlíčkův Brod 2024 ve lhůtě určené pro zveřejnění k nahlédnutí nebo pořízení výpisu dostupné na Ekonomickém odboru v budově MěÚ H. Brod, V Rámech 1855.

 

Odpovídá:

Zveřejnění v souladu s platnou legislativou             Odbor správy a informatiky MěÚ Havlíčkův Brod
Nahlédnutí a pořízení výpisu                                    Ekonomický odbor MěÚ Havlíčkův Brod

 

Způsob uplatnění připomínek občanů:     

Připomínky k dokumentu Návrh rozpočtu města Havlíčkův Brod pro rok 2024 mohou občané ve uplatnit lhůtě stanovené pro jeho zveřejnění, buď písemně prostřednictvím podatelny Městského úřadu v Havlíčkově Brod nebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne 11. prosince 2023 (předpokládané datum projednávání návrhu rozpočtu v zastupitelstvu města).

 

 

Ing. Josef Jukl, MPA

vedoucí EO MěÚ H. Brod

Postranní menu