Program jednání Z 27.2.2023
1. Podklady místostarostky - Marie Rothbauerová
č. 32  (1/1) Prodej objektu bývalé Obchodní akademie
2. Podklady místostarosty - Ing. Vladimír Slávka
č. 33  (1/2) Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody ZŠ