Záměr prodeje části pozemku č. 578/6 v katastrálním území Havlíčkův Brod konkrétnímu zájemci

Zobrazeno 14. 9. 2022 do 30. 9. 2022