Stanovení přechodné úpravy provozu v obci Okrouhlice na silnici II/150, III/34713, III/34714, III/34723 a na místních komunikacích, dle grafické přílohy

Zobrazeno 9. 5. 2023 do 24. 5. 2023