Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/34723 v obci Veselý Žďár, dle grafické přílohy

Zobrazeno 6. 9. 2022 do 22. 9. 2022