Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/3456 a místních komunikacích v Golčově Jeníkově v ul. nám. T. G. Masaryka, Husova, Mírová a Jiráskova, dle grafické přílohy

Zobrazeno 7. 3. 2023 do 22. 3. 2023