Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/34410, III/34413, II/344 a dotčených místních komunikacích v místě uzavírky a na objízdné trase, dle grafické přílohy

Zobrazeno 6. 4. 2023 do 21. 4. 2023